jansson_01.jpg

Redan under klubbens första tid var Johnny en aktiv medlem och tillsammans med sin bror och far hade många klubbmedlemmar fördelar och hjälp av honom och den då rikskända firma han representerade. Johnny har under alla år varit en idéspruta och har även förmågan att få andra med i klubbarbetet, både i TTC och andra motor-sammanhang och gör ofta insatser där han framhäver TTC och det föreningsarbete som vi sysslar med. Han har även under sin yrkesverksamhet hjälpt många med specialfordon anpassade efter olika handikapp