För att bli invald som medlem deltar du i tre månadsmöten (första onsdagen i månaden) under en tolvmånadsperiod. Om du har varit medlem tidigare i minst tre år kan du väljas in direkt vid det första månadsmötet som du deltar i.

 

Huvudmedlem blir den som är 16 år med MC-kort och motorcykel.
Familjemedlem blir den som sammanbor med huvudmedlem.
Stödjande medlem blir den som inte uppfyller ovanstående.

Medlemsavgift 2021
350 kr för alla medlemmar.

Bg 5942-9753

The Twin Club är ansluten till SMC Sveriges MotorCyklister. 
TTC-medlemmar anmäler själva sitt
medlemskap till SMC

SMC:s Medlemsförmåner

SMC-rabatter

SMC-rabatter lokalt i Dalarna

SMC-rabatter utomlands